Ένα ανέκδοτο σιγίλλιο κι ένα μπουγιουρτί

  • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος Β
  • Έτος: 1957
  • Τίτλος: Ένα ανέκδοτο σιγίλλιο κι ένα μπουγιουρτί
  • Σελ.: 369-376
  • Συγγραφέας.:Αθανάσιος Π. Κωστάκης