• Είδος: Πτυχιακή
  • Έτος: 2018
  • Συγγραφέας: Αντωνοπούλου Χριστιάννα
  • Τίτλος: Ο συγκρητισμός των πτώσεων στην Τσακωνική διάλεκτο
  • Σελ.: 31

Συγκρότηση Δ.Σ. Αρχείου Τσακωνιάς

Στις 22/01/2018 συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές στις 5/1/2018.

Για την επόμενη τριετία (2018-2020) το Δ.Σ. που προέκυψε έχει την εξής μορφή:

Πρόεδρος: Τσιγκούνης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Ρεντούλης Εμμανουήλ
Γενικός Γραμματέας: Τσαγκούρης Παναγιώτης
Ταμίας: Βλάμης Νικόλαος
Μέλη: Δολιανίτη Ευγενία, Κορολόγου Θωμαή, Πουτσελά Ελένη