Γενική πτώση και περιφραστική δομή στην Τσακώνικη

  • Έτος: 2013
  • Τίτλος: Genitive Forms and Correspondent Periphrastic Constructions in Tsakonian
  • Συγγραφέας: Maxim Kisilier & Valentina Fedchenko
  • Γλώσσα άρθρου: Ρώσικα
  • Δημοσιεύθηκε: Индоевропейское языкознание и классическая филология XVII. 418-428.
  • Σελίδες: 11