Γεώργιος Καλούδης – Ο γυμνασιάρχης της απελευθέρωσης – Λεωνίδιο 1925-1927

  • Τίτλος: Γεώργιος Καλούδης – Ο γυμνασιάρχης της απελευθέρωσης
  • Κεφάλαιο: Γυμνάσιο Λεωνιδίου (1925-1927)
  • Συγγραφέας: Σπύρος Εργολάβος – Σύνδεσμος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων
  • Έκδοση: Δήμος Ιωαννιτών
  • Σελ.: 159-167
  • Έτος: 2004
  • ISBN: 960-86865-2-0