Αμαξιτοί δρόμοι της Αρχαίας Κυνουρίας

  • Τόμος: Παράρτημα 13, τόμος B΄, Πρακτικά Γ Διεθνούς Συνεδρίου ΠΣ Καλαμάτα 1985
  • Έτος: 1985
  • Τίτλος: Αμαξιτοί δρόμοι της Αρχαίας Κυνουρίας
  • Σελ.: 155-160
  • Συγγραφέας.: Φάκλαρης Παναγιώτης