Η Εκκλησία της Πελοποννήσου μετά την Άλωσιν

  • Τόμος: Παράρτημα 13, Τόμος Α – Πρακτικά Γ Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Καλαμάτα 1985
  • Έτος: 1987-1988
  • Τίτλος: Η Εκκλησία της Πελοποννήσου μετά την Άλωσιν
  • Σελ.: 177-209
  • Συγγραφέας.:Γριτσόπουλος Τάσος