Κύκλος γάμου και ανθρωπολογική διαμόρφωσις του πληθυσμού της Πελοποννήσου

  • Τόμος: Παράρτημα 8 – Πρακτικά Β Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Πάτρα 1980
  • Έτος: 1981-1982
  • Τίτλος: Κύκλος γάμου και ανθρωπολογική διαμόρφωσις του πληθυσμού της Πελοποννήσου
  • Σελ.: 257-264
  • Συγγραφέας.:Πίτσιος Κ. Θεόδωρος

Καράβια – καραβοκύρηδες – ναύτες Πελοποννήσου κατά τα χρόνια του 1821

  • Τόμος: Παράρτημα 8 – Πρακτικά Β Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Πάτρα 1980
  • Έτος: 1981-1982
  • Τίτλος: Καράβια – καραβοκύρηδες – ναύτες Πελοποννήσου κατά τα χρόνια του 1821
  • Σελ.: 5-23
  • Συγγραφέας.:Σπυρίδων Δ. Λουκάτος