Νεοελληνικά “Πρεπενδουλια” Πραστός

  • Τόμος: Παράρτημα – Τόμος 06 – Πρακτικά Α Διεθνούς συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Σπάρτη 1975
  • Έτος: 1975
  • Τίτλος: Νεοελληνικά “Πρεπενδουλια” Πραστός
  • Σελ.: 29-36
  • Συγγραφέας: Κατερίνα Γ. Κορρέ