Πελοποννησιακά τόμος Η

Τσακώνικα προικοσύμφωνα του 18ου και 19ου αιώνα

 • Τόμος: Πελοποννησιακά τόμος Η
 • Έτος: 1971
 • Τίτλος: Τσακώνικα προικοσύμφωνα του 18ου και 19ου αιώνα
 • Σελ.: 277-410
 • Συγγραφέας.: Μακρυμίχαλος Ι. Στέφανος

Πελοποννησιακά τόμος Η

Λόγος επιτάφιος εις Γιαννούλην Καραμάνον

 • Τόμος: Πελοποννησιακά τόμος ΗΓιαννούλη
 • Έτος: 1971
 • Τίτλος: Λόγος επιτάφιος εις Γιαννούλην Καραμάνον
 • Σελ.: 483-485
 • Συγγραφέας.: Γιανναροπούλου Κ. Ιωάννα

Πελοποννησιακά τόμος Η

Δικαιοπρακτικά έγγραφα εκ της μονής Ρεοντινού

 • Τόμος: Πελοποννησιακά τόμος Η
 • Έτος: 1971
 • Τίτλος: Δικαιοπρακτικά έγγραφα εκ της μονής Ρεοντινού
 • Σελ.: 201-238
 • Συγγραφέας.: Γιανναροπούλου Κ. Ιωάννα