Οι γιωργατζάδες του Κοσμά και η γλώσσα τους

  • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΣΤ
  • Έτος: 1968
  • Τίτλος: Οι γιωργατζάδες του Κοσμά και η γλώσσα τους
  • Σελ.: 43-91
  • Συγγραφέας.:Αθανάσιος Π. Κωστάκης