Τα Τσακώνικα και η επιβίωσης της Αρχαίας Λακωνικής

  • Τόμος: Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά
  • Έτος: 1959
  • Τίτλος: Τα Τσακώνικα και η επιβίωσης της Αρχαίας Λακωνικής
  • Σελ.: 97-101
  • Συγγραφέας: Θανάσης Π. Κωστάκης