1957 Από την επίσκεψη του Γ. Ράλλη στην Έλωνα

You are here: