Για την λειτουργία του ιστότοπου του Αρχείου της Τσακωνιάς (http://www.tsakonianarchives.gr), αλλά και των έργων που υλοποιούνται παράλληλα με την καταχώριση των στοιχείων όπως αυτά της ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης αλλά και συλλογής υλικού, εργάζεται αφιλοκερδώς η ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί από το Αρχείο της Τσακωνιάς. Η ομάδα αποτελείται από τα εξής μέλη

  • Maxim Kisilier, μέλος του Ινστιτούτου Γλωσσικών Ερευνών της Ρωσσικής Ακαδημίας Επιστημών, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγ. Πετρούπολης και διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγ. Πετρούπολης.
  • Χριστοδούλου Ιωάννης, Υπάλληλος του ΚΕΠ Λεωνιδίου.
  • Δολιανίτη Ευγενία, Φιλόλογος, μέλος του Δ.Σ. του Αρχείου της Τσακωνιάς.
  • Τροχάνης Κωνσταντίνος, Συνταξιούχος, Πρόεδρος του Αρχείου της Τσακωνιάς.
  • Τσαγγούρης Παναγιώτης, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου, Γενικός Γραμματέας του Αρχείου της Τσακωνιάς.
  • Ρεντούλης Εμμανουήλ, Υπάλληλος Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Αντιπρόεδρος του Αρχείου της Τσακωνιάς.
  • Πήλιουρας Γεώργιος, Συνταξιούχος, Ταμίας του Αρχείου της Τσακωνιάς.
  • Δολιανίτης Παναγιώτης, Συνταξιούχος.

Ευχαριστούμε τους πολυάριθμους πολίτες, οι οποίοι συνεισφέρουν τόσο σε υλικό με την προσφορά τους (εργασίες, φωτογραφίες, αρχειακό υλικό) όσο και σε γνώσεις κατά την φάση της τεκμηρίωσης. Καλούμε όλους όσους μπορούν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Τσακωνιάς να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσφορά υλικού γίνεται δεκτή, αρκεί να συμπληρωθεί το Έντυπο Παραχώρησης Αρχειακού Υλικού, και αν είναι δυνατόν να αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή.