Βιβλία ελεύθερα για ανάγνωση. Εδώ θα βρείτε βιβλία για τα οποία τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο Αρχείο Τσακωνιάς είτε έχει παραχωρηθεί σε αυτό το δικαίωμα της δημοσίευσης. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φορείς που έχουν ανταποκριθεί θετικά στο κάλεσμά μας και έχουν παραχωρήσει δικαίωμα για ψηφιοποίηση και ανάρτηση του υλικού τους. Εάν έχετε στην κατοχή σας κάποιο σπάνιο βιβλίο που αφορά την περιοχή και θα θέλατε να μας το προτείνετε για ψηφιοποίηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info[at]tsakonianarchives.gr

Λόγος Δημάρχου Δήμου Λιμναίων Αντωνίου Γ. Λεκού

 • Τίτλος: Λόγος Δημάρχου Δ. Λιμναίων Αντωνίου Γ. Λεκκού
 • Συγγραφέας: Αντώνιος Γ. Λεκός
 • Έτος: 1871
 • Σελ.: 16
 • Δήμαρχος Δήμου Λιμναίων: Αντώνιος Γ. Λεκός
 • Γραμματέας Δήμ. Λιμναίων: Λεωνίδας Καραντζάλη
 • Επέτειος: Ίδρυση συλλόγου “Η Πρόοδος”
Details

Mittelgriechishes und Zakonishes

 • Βιβλίο: Bees (Βέης), Nikos A. (hrsg.). Byzantinisch-Neugrichishe Jahrbücher. Internationales wissenschaftliches Organ. Unter Mitwirckung zahlreicher Fachgenossen III. Berlin; Wilmersdorf: Verlag der “Byzantinisch-Neugrichishe Jahrbücher”
 • Έτος: 1922
 • Τίτλος: Mittelgriechishes und Zakonishes
 • Σελ.: 81-89
 • Συγγραφέας: Peter Jernstedt
Details

Παρατηρήσεις εις το λεξικόν της τσακωνικής διαλέκτου το υπό Μ. Δέφνερ εκδοθέν

Details
melanges merlier 1 - 1956

Προσθήκες και διορθώσεις στη “Χλωρίδα της Τσακωνιάς” του Μιχαήλ Δέφνερ

 • Τόμος: Melanges Octave et Meplo Merlier τόμος 1
 • Έτος: 1956
 • Τίτλος: Προσθήκες και διορθώσεις στη “Χλωρίδα της Τσακωνιάς” του Μιχαήλ Δέφνερ
 • Σελ.: 133-156
 • Συγγραφέας: Θανάσης Π. Κωστάκης
Details

Μια περίπτωση αναλογίας στα Τσακώνικα της Προποντίδας

 • Τόμος: Αφιέρωμα στη Μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη
 • Έτος: 1960
 • Τίτλος: Μια περίπτωση αναλογίας στα Τσακώνικα της Προποντίδας
 • Σελ.: 231-232
 • Συγγραφέας: Κωστάκης Π. Θανάσης
 • Διάθεση: Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη
Details

Νεοελληνικά “Πρεπενδουλια” Πραστός

 • Τόμος: Παράρτημα – Τόμος 06 – Πρακτικά Α Διεθνούς συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Σπάρτη 1975
 • Έτος: 1975
 • Τίτλος: Νεοελληνικά “Πρεπενδουλια” Πραστός
 • Σελ.: 29-36
 • Συγγραφέας: Κατερίνα Γ. Κορρέ
Details

Η Εκκλησία της Πελοποννήσου μετά την Άλωσιν – VII Μητρόπολις Μονεμβασίας – Καλαμάτας

 • Τόμος: Πελοποννησιακά Τόμος ΙΘ
 • Έτος: 1992
 • Τίτλος: Η Εκκλησία της Πελοποννήσου μετά την Άλωσιν – VII Μητρόπολις Μονεμβασίας – Καλαμάτας
 • Σελ.: 1-224
 • Συγγραφέας: Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος
Details

Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος IΓ

 • Τόμος: ΙΓ
 • Έτος: 1997
 • Τίτλος: Χρονικά των Τσακώνων Α Μέρος Τσακώνικα Διηγήματα Θανασης Κωστάκης Β Μέρος Τσακώνικο Ημερολόγιο Δ.Μ. Λάτση 1895
 • Συγγραφέας: Θανάσης Κωστάκης & Δ.Μ. Λάτσης
 • Σελ.: 160
 • ISSN.: 1107-0897
Details

Видовременная система цаконского диалекта новогреческого языка (Χρόνοι και μορφές του ρήματος στα Τσακώνικα)

 • Είδος: Μεταπτυχιακή Εργασία
 • Έτος: 2008
 • Τίτλος: Видовременная система цаконского диалекта новогреческого языка (Χρόνοι και μορφές του ρήματος στα Τσακώνικα)
 • Σελ.: 32
 • Συγγραφέας: Svetlana Vydrina
Details

Διαδικασίες ένταξης του «Τσακώνικου» χορού στο ρεπερτόριο της «εθνικής» χορευτικής ταυτότητας

 • Έτος: 2011
 • Τίτλος: Διαδικασίες ένταξης του «Τσακώνικου» χορού στο ρεπερτόριο της «εθνικής» χορευτικής ταυτότητας
 • Συγγραφέας: Χείλαρη Αναστασία
 • Γλώσσα άρθρου: Ελληνικά
 • Δημοσιεύθηκε: Στα Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου «Έρευνα και εφαρμογές στην αθλητική επιστήμη», Αθήνα: ΕΚΠΑ-ΤΕΦΑΑ, σελ. 134 (αναρτημένη ανακοίνωση)
Details

Διπλωματκή Εργασία: «Προστασία και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς-Η περίπτωση της Κυνουρίας»

 • Έτος: 2012
 • Είδος: Διπλωματική
 • Τίτλος: Προστασία και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς-Η περίπτωση της Κυνουρίας
 • Συγγραφέας: Παρασκευά Μαρία
 • Σελ.: 279
Details

Χορός και εθνική ταυτότητα: Το παράδειγμα της ένταξης του Τσακώνικου χορού στα σχολικά αναλυτικά προγράμματα

 • Έτος: 2012
 • Τίτλος: Χορός και εθνική ταυτότητα: Το παράδειγμα της ένταξης του “Τσακώνικου” χορού στα σχολικά αναλυτικά προγράμματα
 • Συγγραφέας: Χείλαρη Αναστασία
 • Γλώσσα άρθρου: Ελληνικά
 • Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Λαϊκός πολιτισμός και εκπαίδευση», Καρδίτσα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο Απόλλων Καρδίτσας» , σ. 263- 276
Details

Γενική πτώση και περιφραστική δομή στην Τσακώνικη

 • Έτος: 2013
 • Τίτλος: Genitive Forms and Correspondent Periphrastic Constructions in Tsakonian
 • Συγγραφέας: Maxim Kisilier & Valentina Fedchenko
 • Γλώσσα άρθρου: Ρώσικα
 • Δημοσιεύθηκε: Индоевропейское языкознание и классическая филология XVII. 418-428.
 • Σελίδες: 11
Details
Anastasia Dragunkina

Цаконская лексика в синхронии и диахронии (Τσακώνικο λεξιλόγιο στη συγχρονία και διαχρονία

 • Είδος: Μεταπτυχιακή εργασία
 • Έτος: 2013
 • Τίτλος: Цаконская лексика в синхронии и диахронии (Τσακώνικο λεξιλόγιο στη συγχρονία και διαχρονία)
 • Σελ.: 114
 • Συγγραφέας: Anastasia Dragunkina
Details

Subdialectal diversity in the Tsakonian speaking area of Arkadia

 • Πρακτικά Συνεδρίου: Janse, Mark, Brian D. Joseph, Angela Ralli & Metin Bagriacik (eds.). Proceedings of the 5th international conference of Modern Greek dialects and linguistic theory (MGDLT 5). Ghent, Belgium. 20–22 September 2012. Patras: University of Patras
 • Έτος: 2013
 • Τίτλος: Subdialectal diversity in the Tsakonian speaking area of Arkadia
 • Σελ.: 76-88
 • Συγγραφέας: Valentina Fedchenko
Details

Το αρχείο του Ιατρικού Συλλόγου Κυνουρίας (1924-1928)

 • Έτος: 2014
 • Τίτλος: Το αρχείο του Ιατρικού Συλλόγου Κυνουρίας (1924-1928), όπως περιήλθε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Αργολίδας
 • Συγγραφέας: Σωτήριος Γ. Ραπτόπουλος, Δημήτριος Χ. Γεωργόπουλος
 • Εκδόσεις: Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Σπουδών “Opuscula Peloponnesiaca”
 • Σελ.: 13
Details

Όταν ο χορός χάνει τα τραγούδια του και τα τραγούδια το χορό τους. Η περίπτωση του «Τσακώνικου» χορού»

 • Έτος: 2015
 • Τίτλος: Όταν ο χορός χάνει τα τραγούδια του και τα τραγούδια το χορό τους. Η περίπτωση του «Τσακώνικου» χορού
 • Συγγραφέας: Χείλαρη Αναστασία
 • Γλώσσα άρθρου: Ελληνικά
 • Δημοσιεύθηκε: Στα Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Δημοτικό τραγούδι και Ιστορία», Καρδίτσα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο Απόλλων Καρδίτσας»
Details

Πως γράφτηκε ο εμφύλιος – πως περιέγραψαν οι δύο πλευρές τις μάχες του εμφυλίου Λεωνιδίου – Αγίου Βασιλείου (21-22 Ιανουαρίου 1949)

 • Έτος: 2016
 • Τίτλος: Πως γράφτηκε ο εμφύλιος – πως περιέγραψαν οι δύο πλευρές τις μάχες του εμφυλίου Λεωνιδίου – Αγίου Βασιλείου (21-22 Ιανουαρίου 1949)
 • Εκδόσεις: Αρχείο της Τσακωνιάς
 • Συγγραφέας: Γεώργιος Ν. Παπαθανασόπουλος
 • Σελ.: 196
 • ISBN: 978-618-81611-1-5
Details

Παραμύθι: Ο καοσ̌καλικό

 • Έτος: 2016
 • Τίτλος: Οπτικοποιημένο Παραμύθι – Καοσκαλικό
 • Συγγραφέας: Ο Καλοκάντζαρος σώζει το Καλικαντζαροχωριό / Ηλιόπουλος, Βαγγέλης Δ. / 2008 Εκδόσεις Πατάκη
 • Θεατρική Διασκευή: Για το Σπίτι των Παραμυθιών (2016-2017) – Ε. Πουτσελά & Θ. Ρουσάλη
Details